ଏକାକୀ ପୃଷ୍ଠା ସବୁ

Jump to navigation Jump to search

ତଳଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ୧୭:୨୧, ୨୫ ମଇ ୨୦୨୦ରେ ଶେଷଥର ଅପଡେଟ ହୋଇଥିଲା । ଅତିବେଶିରେ ୧୭:୨୧, ୨୫ ମଇ ୨୦୨୦ଫଳଗୁଡିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରହି ପାରିବ ।

ତଲାଲିଖିତ ପୃଷ୍ଠାମାନ ଉଇକିଅଭିଧାନରେ ଥିବା ବାକି ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇନାହିଁ ବା କେବଳ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ ।

 1. ରୁ #୫୦ ଭିତରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ୫୦ଟି ଫଳାଫଳ ତଳେ ଦେଖାଉଛୁ ।

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ

 1. (ଆଟାଣୁଆଁ)
 2. (ଆପଣା) ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମରିବା
 3. (ଆମକକୁ) ଆହାର ମାରିବା
 4. (ଏ) କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିୟିବା
 5. (କାନରେ) କଲମ ମାରିବା
 6. (କୌଣସି ସ୍ଥାନ)ଲୁଣ ମାରିବା
 7. (ଗଛରେ) ଜଉ ମାରିବା
 8. (ଗାମୁଛାରେ) କଳାଚିତି ମାରିବା
 9. (ଗାଲରେ) ଚୂନ କଳା ମାରିବା
 10. (ଡଙ୍ଗାରେ) ଅସ୍ତା ମାରିବା
 11. (ତାକୁ) ଶି ଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପର୍ବତ
 12. (ପାଟିରୁ)ଲାଳ ଉଠିବା
 13. (ପାଟିରୁ)ଲାଳ ଗଡ଼ିବା
 14. (ଫୂ)ତ୍କାର
 15. (ବାଉଁଶର ବା ବାଡ଼ିର) ଗଣ୍ଠି ମାରିବା
 16. (ଭାଙ୍ଗି ଚାହାଁ) ଭୁରୁ ନୀଳ ଭୁଜଙ୍ଗୀ ଭ୍ରମର ଜୀବସଙ୍ଗୀ
 17. (ମତେ) ସଜ ଦେଖା ପଡ଼ିବା
 18. (ମୃହିକୁ) ଖରା ମାରିବା
 19. (ମୋର) ସତ ବଳାଇବା
 20. (ଲାଁ)ଡ଼ୁ
 21. (ଲୋ)(ହୁ)ରା
 22. (ଳା)ପ
 23. Citations:Citations:test1
 24. Citations:test1
 25. Citations:ଅକଳଙ୍କିତ
 26. Citations:ଅନ୍ଦୁ
 27. Citations:ଅବାନ୍ତର
 28. Citations:ଅଲଗୁଣି
 29. Citations:ଅଳକା
 30. Citations:ଅଳନ୍ଦୁ
 31. Citations:ଅଳନ୍ଧୁ
 32. Citations:ଅଳନ୍ଧୂମ
 33. Citations:ଉପକଥା
 34. Citations:କଅଁଳ
 35. Citations:କଅଁଳ ବଚନ
 36. Citations:କଅଁଳ ମାଉଁସ
 37. Citations:କଥା
 38. Citations:କବିତା
 39. Citations:କୁଣ୍ଡ
 40. Citations:ଗପ
 41. Emotion
 42. Laconic
 43. Quest
 44. aback
 45. abacus
 46. abandon
 47. bhubaneswar
 48. emit
 49. huckleberry
 50. keyboard

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ