ଏକାକୀ ପୃଷ୍ଠା ସବୁ

Jump to navigation Jump to search

ତଳଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ୧୯:୨୪, ୧୩ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୧ରେ ଶେଷଥର ଅପଡେଟ ହୋଇଥିଲା । ଅତିବେଶିରେ ୧୯:୨୪, ୧୩ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୧ଫଳଗୁଡିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ରହି ପାରିବ ।

ତଲାଲିଖିତ ପୃଷ୍ଠାମାନ ଉଇକିଅଭିଧାନରେ ଥିବା ବାକି ପୃଷ୍ଠାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇନାହିଁ ବା କେବଳ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ ।

 1. ରୁ #୫୦ ଭିତରେ ଥିବା ପାଖାପାଖି ୫୦ଟି ଫଳାଫଳ ତଳେ ଦେଖାଉଛୁ ।

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ

 1. (ଆଟାଣୁଆଁ)
 2. (ଆପଣା) ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମରିବା
 3. (ଆମକକୁ) ଆହାର ମାରିବା
 4. (ଏ) କାନରେ ପଶି ସେ କାନରେ ବାହାରିୟିବା
 5. (କାନରେ) କଲମ ମାରିବା
 6. (କୌଣସି ସ୍ଥାନ)ଲୁଣ ମାରିବା
 7. (ଗଛରେ) ଜଉ ମାରିବା
 8. (ଗାମୁଛାରେ) କଳାଚିତି ମାରିବା
 9. (ଗାଲରେ) ଚୂନ କଳା ମାରିବା
 10. (ଡଙ୍ଗାରେ) ଅସ୍ତା ମାରିବା
 11. (ତାକୁ) ଶି ଅକ୍ଷର ବରୁଣେଇ ପର୍ବତ
 12. (ପାଟିରୁ)ଲାଳ ଉଠିବା
 13. (ପାଟିରୁ)ଲାଳ ଗଡ଼ିବା
 14. (ଫୂ)ତ୍କାର
 15. (ବାଉଁଶର ବା ବାଡ଼ିର) ଗଣ୍ଠି ମାରିବା
 16. (ଭାଙ୍ଗି ଚାହାଁ) ଭୁରୁ ନୀଳ ଭୁଜଙ୍ଗୀ ଭ୍ରମର ଜୀବସଙ୍ଗୀ
 17. (ମତେ) ସଜ ଦେଖା ପଡ଼ିବା
 18. (ମୃହିକୁ) ଖରା ମାରିବା
 19. (ମୋର) ସତ ବଳାଇବା
 20. (ଲାଁ)ଡ଼ୁ
 21. (ଲୋ)(ହୁ)ରା
 22. (ଳା)ପ
 23. Citations:ଅକଳଙ୍କିତ
 24. Citations:ଅନ୍ଦୁ
 25. Citations:ଅବାନ୍ତର
 26. Citations:ଅଲଗୁଣି
 27. Citations:ଅଳକା
 28. Citations:ଅଳନ୍ଦୁ
 29. Citations:ଅଳନ୍ଧୁ
 30. Citations:ଅଳନ୍ଧୂମ
 31. Citations:ଉପକଥା
 32. Citations:କଅଁଳ
 33. Citations:କଅଁଳ ବଚନ
 34. Citations:କଅଁଳ ମାଉଁସ
 35. Citations:କଥା
 36. Citations:କବିତା
 37. Citations:କୁଣ୍ଡ
 38. Citations:ଗପ
 39. Emotion
 40. Laconic
 41. Quest
 42. aback
 43. abacus
 44. abandon
 45. bhubaneswar
 46. emit
 47. huckleberry
 48. keyboard
 49. voda
 50. اردو

(୫୦ର ଆଗରୁ | ୫୦ ପର) (୨୦ | ୫୦ | ୧୦୦ | ୨୫୦ | ୫୦୦) ଟି ଦେଖିବେ