ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search
« ୨୦୨୨ ୨୦୨୩ ୨୦୨୪ »
ଜାନୁଆରୀ - ଫେବୃଆରୀ - ମାର୍ଚ୍ଚ - ଅପ୍ରେଲ - ମଇ - ଜୁନ - ଜୁଲାଇ - ଅଗଷ୍ଟ - ସେପ୍ଟେମ୍ବର - ଅକ୍ଟୋବର - ନଭେମ୍ବର - ଡିସେମ୍ବର


ଜାନୁଆରୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରସୂତ

ଉଚ୍ଚାରଣ: Prasūta
ସ୍ତ୍ରୀ: ପ୍ରସୂତା
ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ: ପ୍ର+ସୂ ଧାତୁ+କର୍ମ. ତ
ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - ପୁଂ.

  1. ସଂଜାତ; ଉତ୍ପନ୍ନ; ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା
ପୁରା ପଢନ୍ତୁଅଭିଲେଖମାସିକ ବଛା ଶବ୍ଦ କଣ ?

ଫେବୃଆରୀ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ଫେବୃଆରୀ

ମାର୍ଚ୍ଚ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ମାର୍ଚ୍ଚ

ଅପ୍ରେଲ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ଅପ୍ରେଲ

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ମଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ଜୁନ

ଜୁଲାଇ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ଜୁଲାଇ

ଅଗଷ୍ଟ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ଅଗଷ୍ଟ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ଅକ୍ଟୋବର[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ଅକ୍ଟୋବର

ନଭେମ୍ବର[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ନଭେମ୍ବର

ଡିସେମ୍ବର[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଇକିଅଭିଧାନ:ବଛା ଶବ୍ଦ/୨୦୨୩/ଡିସେମ୍ବର