ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Snip1/ବଛାଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଆପଣମାନେ ବି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ । ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଅଭିଧାନରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆଗରୁ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆକରି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆଧାର ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ।