Jump to content

ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Snip1

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଜଣେ ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ।


କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲିଙ୍କ-୧

[ସମ୍ପାଦନା]

କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲିଙ୍କ-୨

[ସମ୍ପାଦନା]ବିଦେଶୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଛାଞ୍ଚ

ବଛାଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ

[ସମ୍ପାଦନା]

ବ୍ୟବହାରକାରୀ:Snip1/ବଛାଶବ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଆପଣମାନେ ବି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ । ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଇକିଅଭିଧାନରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆଗରୁ ନାହିଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆକରି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆଧାର ଏବଂ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ।

ଭୁଲ ଶବ୍ଦ

[ସମ୍ପାଦନା]